Children Benefit czyli rodzinne screen-shot-2016-10-18-at-13-23-40

W Irlandii rodzinne należy się każdemu dziecku do 18 roku życia dziecka (jeśli nadal się uczy). Wysokość wypłaty środków jest nieuzależniona od zarobków rodziców. Wypłacane jest rodzicowi bądź prawnemu opiekunowi dziecka. (Istnieją regulacje dla obywateli nienależących do Uni Europejskiej – zainteresowani mogą znależć wszelkie informacje na stronie Department of Social Protection.)

screen-shot-2016-10-18-at-12-51-05Miesięczną należność dla dzieci przedstawia tabelka powyżej, i kolejno jedno dziecko 140e dwoje 280e itd.  W 2016 roku podniesiono o 5 euro wysokość benefitu ( z 135e na 140e)

Kiedy zaaplikować? 

W terminie 12 miesięcy od momentu narodzenia się dziecka

bądź adopcji czy też czasu kiedy rodzina przyjechała żyć w Irlandii.

Jak zaaplikować?

screen-shot-2016-10-18-at-13-19-39